Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby od pondělí 10. října do středy 12. října z důvodu upgradů systému, toto nemá vliv na ORCID Registry.