Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby od čtvrtka 1. září do pátku 2. září z důvodu upgradů systému, to nemá vliv na ORCID Registry.