Nedávno jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů - shrnutí změn je k dispozici v tomto dokumentu blogu