Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby mezi 20. lednem 14:00 UTC a 21. lednem 10:00 UTC z důvodu upgradů systému, toto nemá vliv na ORCID Registry.