Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby mezi 20. lednem 14:00 UTC a 21. lednem 10:00 UTC z důvodu upgradů systému, toto nemá vliv na ORCID Registry.

ORCID pořádá webináře, události a schůzky a poskytuje aktuální informace ORCID a prozkoumat témata zajímavá pro komunitu. Historií událostí se budeme pohybovat do ledna 2021 a mezitím budeme mít přístup k událostem roku 2020 zde.

Načítání událostí

«Všechny události

  • Tato událost prošla.

ORCID Japonsko dohnat schůzku | ORCID日本 コ ン ソ ー シ ア ム

Října 12, 2021 @ 5: 00 pm - 6: 00 pm

Připojte se k této relaci společně s Japonci ORCID Konsorcium k přijetí ORCID's nejnovějším vývojem a vítáme 3 nové členy v Konsorciu. Poskytneme také aktualizaci nástroje Affiliation Manager, který byl nedávno vydán. Na otázky a odpovědi bude dost času (v případě potřeby je k dispozici překlad z angličtiny do japonštiny). Těšíme se na vaši účast!

ORCID日本 コ ン ソ ー シ ア ム と 共 催 の こ の セ ッ シ ョ ン で は 、ORCIDIation 最新 ー ー iation iation iation iation iation iation も も も も も も も も も も も も も も も もORCIDの 開 発 状況 に つ い て も 再度 ご 説明 し ま す す。 質疑 応 答 を 含 め て て 、 必要 に 応 じ て 日 英 ・ ・ 英 日 通 訳 入 り ま す す の で だ く

Disclaimer:
Chápu, že tato relace je určena k poskytování informací ORCID Členy japonského konsorcia a že registrace je omezena na ty instituce, které se již ke konsorciu připojily nebo o něm uvažují.

今 回 の セ ッ シ ョ ン は 、ORCID日本 コ ン ソ ー シ ア ム 参加 機関 へ の 情報 提供 を 趣 旨 と し て お り, 申 し 込 み に あ た っ て は, す で に コ ン ソ ー シ ア ム 加入 済 み の 機関 も し く は 加入 を 検 討 中 の 機関 に 限定 さ れ て い る こ と を 理解 し て い ま す.

Aktualizace:

  • Zahájení - Masao Mori (開 催 趣 旨 - 森雅 生) 10 min
  • ORCID aktualizace - Gabriela Mejias (ORCIDト ッ プ デ ー ト - Gabriela Mejias) 10 min
  • Refresher & demo Affiliation Manager - Brian Minihan (Affiliation Manager の 復習 と デ モ - Brian Minihan) 10 min
  • Sekce otázek a odpovědí) 質疑 応 答) 30 min