Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby mezi 5. květnem v 4:00 CT až pátkem 6. května 2:00 CT kvůli upgradům systému, to nemá vliv na ORCID Registry.