Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby mezi 20. lednem 14:00 UTC a 21. lednem 10:00 UTC z důvodu upgradů systému, toto nemá vliv na ORCID Registry.

ORCID pořádá webináře, události a schůzky a poskytuje aktuální informace ORCID a prozkoumat témata zajímavá pro komunitu. Historií událostí se budeme pohybovat do ledna 2021 a mezitím budeme mít přístup k událostem roku 2020 zde.