Nedávno jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů - shrnutí změn je k dispozici v tomto dokumentu blogu

ORCID pořádá webináře, události a schůzky a poskytuje aktuální informace ORCID a prozkoumat témata zajímavá pro komunitu. Historií událostí se budeme pohybovat do ledna 2021 a mezitím budeme mít přístup k událostem roku 2020 zde.

Skupina zájmových skupin produktů

Zapojte se do ORCID Produktový tým pro aktualizaci nových funkcí a funkcí, která byla vydána, a náš dosavadní pokrok v oblasti vynikajících plánů pro tento rok.

ORCID Workshop South African Consortium 2021

ORCID a TENET vás zvou, abyste se připojili k této virtuální akci otevřené všem, kteří mají zájem dozvědět se více o aktivitách Jihoafrické republiky ORCID konsorcium. Program bude brzy následovat.