Tento web může zaznamenat dočasné přerušení služby mezi 5. květnem v 4:00 CT až pátkem 6. května 2:00 CT kvůli upgradům systému, to nemá vliv na ORCID Registry.

ORCID pořádá webináře, události a schůzky a poskytuje aktuální informace ORCID a prozkoumat témata zajímavá pro komunitu. Historií událostí se budeme pohybovat do ledna 2021 a mezitím budeme mít přístup k událostem roku 2020 zde.